Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

ETSO: Hatti Uygarlığından 2023 Vizyonuyla ERBAAya

Oluştur: 06/21/2014 09:39
ETSO Hattiden 2023 Erbaa'ya

“HATTİ UYGARLIĞINDAN, 2023 VİZYONUYLA ERBAA’YA”

Anadoludaki en eski yeraltı maden işletmesi M.Ö. 5000 yıllarına ait olup ERBAA’nın Kozlu Köyü Gümüşlük eski maden yeri olarak kayıtlara geçmiştir. Burada yapılan sondaj destekli aramalarda (1977) ODTÜ laboratuarında yapılan C14 analizi sonucunda M.Ö. 5000 tarihine ulaşılmıştır.

Anadolu medeniyeti müzesinde bulunan “BEBEĞİNİ EMZİREN ANA” heykelciği ERBAA’dakiHoroztepe Arkeolojik Sit Alanında bulunmuştur. Hatti Uygarlığına ait M.Ö. 2400 yılına tarihlenen heykelcik ERBAA tarihinin başlangıcı kabul edilir.

M.Ö. 2400’lü yıllarda Sanat ve Madencilik alanında eserler üreten bir medeniyetin yansımalarını artık günümüz modern şehir örneklerine aday olacak ERBAA’da görmek üzere bir projeksiyon çalışması başlatıyoruz.

9 (dokuz) yıllık bir projeksiyon çalışması olan programımızın amacı, ERBAA’nın kültür, sanat ve ekonomi alanında ilçe politikaları oluşturmak, oluşturduğumuz politikaları gerçekleştirmek için ortak akılla hareket etmektir.

“Gelin canlar bir olalım, iri olalım diri olalım” sözünden anlaşılacağı üzere birlik ve beraberlik içerisinde ortak akılla yaşadığımız şehri büyütüp geliştirebiliriz. Bunun yolu da ERBAA’da ticaret ve sanayiyi geliştirmek ve büyütmekten geçmektedir. 9 yıl içinde ilçemizin ticaret hacmini 10 kat artırmak gibi bir hedefimizin olması gerekir.

Ticarette artık ülke sınırları ortadan kalktı. Globalleşen bu yapıda artık dünyanın her noktası ile ticaret yapabilir olmalıyız. Bulunduğumuz coğrafyadaki konumumuz itibariyle Türki Cumhuriyetler, Doğu sınırımızdaki Ülkeler, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesiyle ticaret hacmi oluşturmalıyız.
ERBAA’nın büyümesi ve rekabet edebilir bir ekonomiye sahip olması için bizi diğer şehirlerden ayıran MARKA ÜRÜNLER oluşturmalıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek şehirlerin markalaşması için çok önemlidir. Dünyada 17. Büyük ekonomi olan Türkiye’de gelirlerden daha fazla pay almak için kaynaşıp beraber büyük sermayeli ticaretler yapmalıyız. Sermayesi güçlü, kurumsal yapılar kurmakda ancak bir çok işadamı ve sanayicimizin biraraya gelmesiyle mümkündür. Bizler ERBAA TİCARET VE SANAYİ ODASI olarak ilçemizde reform ateşleri yakmak istiyoruz. Bu reformları oluşturmak için Kaymakamlık, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası ve Ziraat Odası ile beraberlik içerisinde önümüzdeki 9 yılı planlamamız gerekmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz konularla beraber ERBAA’nın ana hatlarıyla mevcut durumunu sektörler bazında ele alıp daha sonra neler yapmamız gerektiğini ilçe politikası ev vazgeçilmezi haline getirmeliyiz.

ERBAA TİCARET VE SANAYİ ODASI olarak bizim perspektifimizden mevcut durum şu şekildedir;

TOPRAK SANAYİ:

İlçemizde 1960’lı yıllarda başlayan Toprak Sektörü zamanla iş hacmini büyüterek 1987-1990 yılları arasında altın çağını yaşamıştır. Toplam 30 (otuz) adet Tuğla ve Kiremit Fabrikasına o yıllarda ulaşılmıştır. 1990 yılından sonra piyasaya çıkan alternatif malzemelerin etkisi ve modernizasyon çalışmalarının yapılamaması nedeniyle sayı günümüzde 16 adet fabrikaya kadar düşmüştür. Bunun en önemli etkisi istihdamda düşüş, Pazar payının azalması ve ilçemize gelen nakit likiditesinin azalmasına bağlı ekonomik gerilemedir.

Daha çok insan gücüne dayalı olan bu sektörün ana giderleri; İşçilik, Kömür, Elektrik, Toprak, Nakliye, Pazarlama Giderleri ve Vergidir.

İlçemizde sektörün istihdamı yaklaşık 1300 kişi civarındadır. İstihdam edilen kişilerde özel vasıflar aranmamaktadır. Bu durum özellikle kırsal kesimde yaşayan insanların bu sektörde kolayca istihdam edilebilmesiyle, göçün önüne geçilmesinde yarar sağlamaktadır.

Ana hammadde olan toprak ihtiyacı 1980’li yıllara kadar Erbaa Ovasından bireysel olarak karşılanmakta iken, alınan karar gereği buna son verildi. Üçtepeler mevkii alternatif saha olarak tespit edildi ve toprak temini bu sahadan, kurulan S.S. TOPRAK SANAYİCİLERİ TEMİN VE TEVZİİ KOOPERATİFİ tarafından sağlanmaya başladı. Kooperatif günümüzde halen hizmetine devam etmektedir. Fakat günümüzde kullanılan hammadde kalitesi, 1980’li yıllardaki gibi değildir.

Sektörün son dönemdeki yaşadığı sıkıntıların kaynağı şunlardır;
-Toprak kalitesinin düşük olması
-Rekabet ve satişta birlik içerisinde olunmaması
-Sürekli artan enerji maliyetleri
-Artan kömür fiyatları
-İş güvenliği yasasının getirdiği ekstra maliyetler
-Üretim Teknolojimizin eski olması
-Yeni yatırımların pahalı ve geri dönüş süresinin uzun olması
-Bims, gazbeton ve alternatif ürünlerin piyasada haksız rekabete yol açması
-Nakliye maliyetlerinin yüksek olması
-Reklam tanıtım faaliyetlerinin eksikliği

Sektörün Avantajları ;
-Türkiye genelinde sektör içinde çok iyi tanınan bir sanayi olması, Erbaa denince tuğlanın ilk akla gelenlerden olması
-istihdama katkı ve göçün engellenmesi
-Baraj havzasından toprak alınmasıyla, barajın ömrünün uzatılması ve alt tabakalardaki seramik hammaddesine ulaşılarak yeni bir sektör oluşturulması
-6000 yıldır bilinen ve kullanılan tuğla ve kiremitin, hala üretilmeye kullanılmaya devam ediliyor ve %100 sağlıklı olmasından dolayı tercih nedeni olması

Sektörün Geliştirilmesi için Yapılması Gerekenler;
-Hammadde kalitesinin artırılması için Hasan Uğurlu Barajı havzasında malzeme temini
-Nakliye avantajı ve hammadde temini için Çarşamba-Alparslan-Erbaa karayolunun faaliyete geçirilmesi
-Atıl durumdaki Harun Yüksel ve Doğuş Tuğla Kiremit fabrikalarının yeniden üretime geçirilerek, ürün çeşitliliğinin tekrar artırılması
-Üretimde ve satışta birliğin kurulması
-Üretimde Standardizasyonnun sağlanması
-Ar-ge çalışması için ortak bir birlik kurulması
-İnovasyon ve Kaizen çalışmalarına ağırlık verilmesi

GIDA TARIM HAYVANCILIK
1120 km2 yüzölçüm ve 94.000 nüfusa sahip olan ve Tokat merkezden sonra en büyük yerleşim yeri olan ERBAA’nın ortalama rakımı 240 m seviyesindedir. Küresel ısınmadan en az etkilenecek bölgelerden ve mikroklimatik iklime sahiptir. Daha önce hiç denenmemesine rağmen narenciye bile yetiştirilebilecek bir arazi yapısına sahiptir. Yakınındaki diğer üretim bölgelerinden 15-25 gün önce hasat yapılabilen bir toprak ve iklim yapısına sahiptir.

Tüm dünyada toplam gelirler %33 artarken, tarım ürünlerindeki artış %176 dır. Günümüzde tarım artık karın doyurmak için değil, para kazanmak için yapılmaktadır. Günümüzde Agrobay,Özaltın,Murat Yalçıntaş gibi işadamları yüzlerce dönüm modern sera işletmeleri yapmaktadırlar.Güler Sabancı, şarapçılık ve zeytinyağı işletmeleri kurmuştur.

Markalaşmak şehirlerin artık olmazsa olmazı olmuştur. Şehirler ve ülkelerarası rekabette marka ürünler ön plana çıkmaktadır.

Türkiyede bölgesel üretimde aşağıdaki ürünlerimiz sıralamada ilk 10’a girmektedir.
*ASMA YAPRAĞI *KARPUZ
*ÜZÜM *KİRAZ
*DOMATES *MAHLEP
*BİBER * SOĞAN
*TAZE FASÜLYE *PATLICAN

İlçemizde total olarak 58315 hektar tarım arazisi bulunmakta olup, 15969 hektar‘ı sulanmakta ve 29772 hektar kıraçtır. Ekilen toplam tarım arazisi 45741 hektar’dır. İlçemizde üretilen bazı ürünlerin yıllık rakamları yaklaşık olarak şöyledir;
*DOMATES:90000 TON *BİBER:30000 TON
*BUĞDAY:60000 TON *KURU SOĞAN:25000 TON
*MISIR:10000 TON *NOHUT-FASULYE:500 TON
*KARPUZ:13500 TON *HIYAR:15000 TON
*PATLICAN:4000 TON *FASULYE:20000 TON
*LAHANA:2000 TON *ISPANAK:1900 TON
*PIRASA:1200 TON *ÇİLEK:600 TON
*AYÇİÇEĞİ:3200 TON *PATATES:16000 TON
*TÜTÜN:3300 TON *BAMYA:550 TON
*ELMA:1500 TON *ÜZÜM:4000 TON
*ŞEFTALİ:1200 TON *FINDIK:1000 TON

Sayamadığımız daha birçok ürünün ERBAA’da yetiştirilmekte olduğu, ve verimlilik istatistiklerine göre hemen hemen tüm ürünlerde verimlilik ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir.

Gıda konusunda tarım ürünlerinin endüstrileştirilmesi, marka değeri oluşturulması için çok önemlidir. Bu konuda birlik çalışması yapmak, ortak üretim ve pazarlama modelleri oluşturulması çok önemlidir. Bu konuda yapılabilecek üretimler şunlardır:
*YAPRAK SALAMURA VE PAKETLEME
*SOĞUK ZİNCİR HAZIR DOLMA ÜRETİMİ
*MANTAR ÜRETİMİ
*SALÇA(DOMATES,BİBER) ÜRETİM FAB.
*SEBZE-MEYVE KURUTMA FAB.
*FİDANCILIK VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
*SOĞUK HAVA DEPOSU
*SÜS BİTKİLERİ,TIBBİ AROMATİK BİTKİ SERALARI ve KESME ÇİÇEKÇİLİK
*GIDA PAKETLEME VE AMBALAJ FAB.
*ÖRTÜ ALTI ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
*MODERN SERACILIK
*KONSERVE, TURŞU VE REÇEL FAB.
*KAVAK VE CEVİZ ÜRETİM ALANI
*SİRKE,PEKMEZ,ŞARAP ÜRETİM FAB.
*UNLU MAMÜLLER ÜRETİM VE PAZARLAMA TESİSİ
*DONDURULMUŞ GIDA FAB.

Hayvancılık konusunda ilçemizin en önemli özelliği, genetik ırk konusunda karayaka koyununa sahip olmasıdır. Marka bir ürün olan Karayaka Koyunu üretiminin desteklenmesi ve ülke genelinde tanınmasının ve satışının sağlanması gerekmektedir. İlçemizde;25000 adet büyükbaş ve 37000 adet küçükbaş hayvan mevcuttur. 30000 civarında kümes hayvanı ve 5500 adet arı kovanı bulunmaktadır.

İlçemizde tarım dışı arazi 3610 hektar’dır, Çayır-mera alanı 7175 hektar ve orman arazisi 42000 hektar’dır. Bu da hayvancılığı avantajlı hale getirmektedir.Son yıllarda yem fiyatlarının fazla artış göstermesi, maliyetleri artırmış ve üreticiyi zor duruma sokmuştur.

Et ve süt sığırcılığı, keçi sütü üretimi, hindi-tavuk üretim tesisleri, yumurta üretim tesisi, alabalık üretimi ve dondurulması başlıca yapılabilecek tesislerdir.TKDK destekleri bu konularda %50-70 seviyelerindedir.

ERBAA’daTarım ve Gıda Sektörünün Avantajları:
*İKLİM YAPISININ ÇOK UYGUN OLMASI
*ARAZİ YAPISININ UYGUN OLMASI
*İKLİMDEN DOLAYI ÇEVREYE GÖRE 25 GÜN ERKEN HASAT
*BAZI ÜRÜNLERDE ÇİFT HASAT
*KESME ÇİÇEKÇİLİK’TE ULUSLARARASI HAVALİMANINA YAKINLIĞIMIZ DOLAYISIYLA ULUSLARASI MEZATLARA YAKINLIK
*BOL SU KAYNAKLARI
*PAZARA YAKIN OLMASI
*PAZARLAMA SIKINTISININ OLMAMASI

ERBAA’da Sektörün Dezavantajları:
*ÇİFTÇİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ NOKTASINDA EKSİKLİK
*SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİLİK MODELİNİN OLMAMASI
*ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİNİN MİRAS YOLUYLA FAZLA PARÇALANMASI
*SULAMA
*YETERLİ HAL BİNASININ BULUNMAMASI

Çözüm Önerilerimiz:
*ERBAADA TARIM MARKALAŞTIRILMALI, BU DA BÜYÜK SERALARLA DAHA BÜYÜK ÜRETİMLER YAPILARAK SAĞLANABİLİR
*TARIMIN ENDÜSTRİLEŞTİRİLMESİ NOKTASINDA BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİDİR
*PARSELASYON ÇALIŞMALARI YAPILIP, KÜÇÜK VE TARIMA ELVERİŞSİZ ARAZİLER MODERN TARIMA UYGUN HALE GETİRİLMELİDİR
*MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNİN KURULMASI GEREKLİDİR
*ÜNİVERSİTE VE ÇİFTÇİMİZİ BULUŞTURMALI, GEREKLİ DESTEK VE EĞİTİMLER SAĞLANMALIDIR
*SONDAJ SULAMA SİSTEMİNİN UZUN DÖNEMDEKİ ZARARLARI ANLATILIP, BU SİSTEMİN KALDIRILMASI GEREKMEKTEDİR.
*TKDK VE BENZERİ HİBE PROGRAMLARININ AKTİF OLARAK KULLANILMASI SAĞLANMALIDIR.

TEKSTİL VE KONFEKSİYON
Hazır giyim ve konfeksiyon imalatı ilçemizin önemli ekonomik lokomotifi olup, en büyük istihdam alanlarında biridir. ERBAA’da 1997 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte sektör önemli bir ivme yakalamış ve Tokat’ta ilçeleriyle birlikte toplam 36 fabrika bulunmakta ve bunun 17 si ERBAA’dadır. 1500 kişi civarında çalışan sayısı ile önemli bir yer tutmaktadır.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Teşvik Sistemine sağlanan avantajlar dolayısıyla son 15 yılda Erbaa Tekstil Sanayiinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Kot pantolondan iç giyime, çoraptan gömleğe, takım elbiseden t-şört’e kadar her türlü tekstil ürününün imalatı ilçemizde mevcuttur.

Büyük ölçekli yabancı firmaların önderlik ettiği sektör, zamanla yerli yatırımcıya ışık tutmuş, yerli sanayicimiz de önemli oranda kurumsallaşıp kendini geliştirip, ihracat yapmaya başlamıştır. Erbaa’da ihracatın en önemli kalemi tekstildir ve bu da ERBAA’nın toplam ihracatının %85 i oranındadır.
Sektörün Avantajları:
*YETİŞMİŞ İŞGÜCÜ ARZI YETERLİ SEVİYEYE ULAŞMIŞTIR
*MALİYETLER MİNİMUM SEVİYEDEDİR
*LOJİSTİK OLARAK ÇOK İYİ KONUMDADIR
*ULUSAL VE ULUSLARARASI HAVALİMANLARINA YAKINDIR
*KURUMSAL FABRİKALAR ÇOĞUNLUKTADIR
*KENDİ MARKALARIMIZI OLUŞTURMAYA BAŞLAMAKTAYIZ
Sektörün Dezavantajları:
*TEKSTİL SANAYİSİNDEKİ MALİYET ARTIŞLARI
*TEŞVİK SİSTEMİNDEKİ ALEYHİMİZE OLAN DEĞİŞİKLİKLER VE BUNA BAĞLI OLARAK İŞÇİ MALİYETLERİNDEKİ VE VERGİ ORANLARINDAKİ ARTIŞ
*FASONCULUK KAR MARJLARININ AŞAĞI YÖNDE HAREKETLENMESİ
*ARA ELEMAN BULUNMASINDA SIKINTI

Sektörde Yapılması Gerekenler:
*MARKALAR ÇIKARMALIYIZ
*KURUMSALLIĞA ÖNEM VERMELİYİZ
*VERİMLİLİĞİ ARTIRMALIYIZ
*İNOVASYON VE KAİZEN ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERMELİYİZ
*FASONCULUKTAN KURTULUP, KENDİ MARKA VE PAZARLAMA AĞIMIZI KURMALIYIZ
*LOJİSTİK İMKANLAR YETERLİ FAKAT, BİRLİK OLUŞTURULMASI HALİNDE MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ SÖZ KONUSUDUR
*ARA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILMALIDIR

ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİ

1980’li yıllardan 2000’li yıllara kadar Türkiye’nin en önemli parke üretim fabrikaları ERBAA’da faaliyet göstermiştir. Ülkemizde ilk üç üretici merkezden biri konumundaki sektör, zaman içerisinde kendini yenileyememiş, laminant parke karşısında erimiş ve bitme nokta gelmiştir. Bugün ilçemizde 1 adet Kontraplak Fabrikası, 3 adet okul Sıra Tahtası Fabrikası ve 1 adet Kereste Fabrikası faaliyetlerine devam etmektedir. Tahmini 200 kişilik bir istihdam söz konusudur. Bir zamanlar en önemli orman endüstri firmalarının bulunduğu ilçemiz, bu sektörde kan kaybetmiştir.
Sektörün Dezavantajları:
*ENERJİ MALİYETİ
*HAMMADDEYE ERİŞİM
*SERMAYE YETERSİZLİĞİ

Sektörün Avantajları:
*ÜLKEMİZİN OKUL SIRA TAHTASI İHTİYACININ %40’I ERBAA’DA ÜRETİLMEKTEDİR
*İLÇENİN AŞİNA OLDUĞU BİR SEKTÖR OLMASI
*İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN DÜŞÜK OLMASI
*BÖLGEDEKİ ORMANLARIN YAKIN OLMASI

Yapılması yapılabilecekler:
*SEKTÖR İÇİN İLÇEDE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ VASITASIYLA ATIL ARAZİLERDE KAVAK ÜRETİMİ TEŞVİK EDİLMELİDİR
*KONTRAPLAK ÜRETİMİ YANINDA “PACK” DENİLEN KONTRAPLAKTA AMBALAJ MALZEMESİ ÜRETİMİNİN KARLI OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR
*UZUN EBATLI PARKE, OSB VE MDF ÜRETİMİ FİNANSMANA ULAŞIM SAĞLANABİLDİĞİ TAKDİRDE YİNE YAPILABİLECEK KARLI İŞLER ARASINDA GÖRÜLMEKTEDİR
*PARKEYE ALTERNATİF LAMİNANT PARKE ÜRETİMİ VE KAPI ÜRETİMİ YAPILABİLECEKLER ARASINDADIR.
*ÖZELLİKLE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDE BİR ÇOK MARANGOZ VE AĞAÇ İŞLERİ YAPAN FİRMALAR MEVCUTTUR. KÜMELEME (İPA-BROP) YÖNTEMİYLE OFİS MOBİLYASI, ÇOCUK VE GENÇ ODASI, OFİS SANDALYELERİ ÜRETİMİ, MUTFAK VE BANYO DOLAP VE MOBİLYALARI ÜRETİMİ BÜYÜK SERMAYELERİN BİRLEŞTİRİLEBİLMESİYLE YAPILABİLİR UZUN SOLUKLU VE KARLI ÜRETİMLERDİR.
*SON OLARAK ABESLANG(DİL TUTACAĞI) VE DONDURMA ÇUBUĞU ÜRETİMİ DÜŞÜNÜLEBİLİR

ETSO-HAZİRAN 2014

Kaynak: Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası İnternet Sitesi

Yeni yorum ekle

Yazar Hakkında

Erbaaliyiz.Com
Erbaalı...