Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Bu Sefer Arttı. İşte Erbaamızın YENİ NÜFUSU...

Oluştur: 01/29/2014 19:49

Geçen sene sayımlarına göre nüfusumuz 400 nüfus gerilemişti. Ama bu sene istenen oldu ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) göre ilçemizin 2013 yılı ilçe merkezi nüfusu 60.742 olurken köylerle birlikte 93.834 oldu.

Birçok ilçe dışarıya göç verip nüfus azalması yaşarken ilçemizin kararlı oluşu sevindirici. Bundaki en büyük payın iş imkanı (özellikle tekstil sektörü) ve memurlar tarafından tercih edilirlik olduğunu düşünüyoruz.

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait TÜİK verilerinin gösterildiği ilçemizin nüfus tablosu detaylı olarak verilmiştir.
İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam
  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Erbaa  60.742  30.002  30.740  33.092  16.068  17.024  93.834  46.070  47.764
Toplam  60.742  30.002  30.740  33.092  16.068  17.024  93.834  46.070  47.764

Açıklamalar: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda, 6360 ve 6447 sayılı kanunlar ile düzenlenen ve bu kanunlar uyarınca ilk mahalli idareler genel seçimlerinde yürürlüğe girecek olan idari bağlılık ve tüzel kişilik değişiklikleri ile 5393 sayılı Yasa'nın 8 inci ve 11 inci maddelerine göre alınan ve söz konusu Kanun gereğince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak olan birleşme ve katılmalar, belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ve bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 421 sayılı Kararına istinaden, NVİGM tarafından 1 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı'na yansıtıldığı için, 2013 ADNKS sonuçları belirtilen değişiklikleri içermektedir.

Habere Ait Resim ve Videolar: 
Haber Resimleri: 

Yeni yorum ekle

Yazar Hakkında

Erbaaliyiz.Com
Erbaalı...