Buradasınız

Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı(24 Ocak 2013)

Son Başvuru Tarihi: 
24.01.2013

T.C. ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI İLANI
1) SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI:
1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mimarlık ve Mühendislik branşlarında: 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu'ıuın 36. maddesinin 3* üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3' üncü fıkrası hükümlerince boş kadro karşılığı, tam zamanlı sözleşmeli
1 Adet İnşaat Mühendisi
1 Adet Harita Mühendisi
1 Adet Mimar
olmak iizere toplam 3 Adet personel istihdam edilecektir.
1.2) Giriş Sınavı, sözlü/ıııüinkat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda: Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup. olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır
1.3) Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir. Sınav Tarihi. Ardahan Valiliği (www.ardahan.gov.tr) ve Ardahan İlÖzel İdaresi (www.ardahanozelidare.gov.tr) Web Sayfalarından duyurulacaktır.
1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz say ılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26 09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
1.5) Sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden 15 (on beş) iş günü içinde açıklanır. Sonuçlar Ardahan İl özel idaresi WEB sayfasından (vvww.ardahanozelidare.gov .tr) duyurulacaktır.
2) SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:
2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'mın 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.2) Üniversitelerin "UNVANI İLE İLGİİ.İ " bölümünden mezun olıııak. başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.
2.3) 2012 yılında öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) taı.ıfııul.ııı vapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KJPSS - B grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alınış olmak
HARİTA MÜHENDİSİ: Nedcad, Ofis programlarını kullanabilmek. GPS ve Total Station aletleri kullanabilmek tercihen arazi çalışmalarında deneyimli olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSİ: Autocad, Sta4cad. İdccad-statik. A VIP lıakkediş programlarını kullanabilmek, tercihen yol. üst ve altyapı İnşaat konularında deneyimli olmak ve belgelemek, keşif ve metraj hesapları yapabilmek, ihale mevzuatına hakim olmak,
MİMAR: İdecad-Miınaıi, autocad, Archicad programlarına hakim, tercihen uygulama projeleri ve yapı denetim konularında deneyimli olmak.
2.5) Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl ertelemiş veya muaf olmak,
2.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
3) BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların 24/01/2013 - 06/02/2013 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Ardahan İl Özel İdaresine ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
4) İSTENEN BELGELER:
4.1) İş Talep Formu (Kurum tarafından verilecektir.)
4.2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4.3) 6 adet vesikalık fotoğraf,
4.4) KPSS sonuç belgesi.
4.5) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)
4.6) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,
4.7) Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
4.8) Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti.
5) SINAVIN YERİ:
İl Özel İdaresi Toplantı Salonu
İl Özel İdaresi İş Hanı
Karagöl Mah. Kongre Caddesi No:44 Kat:4 ARDAHAN
İrtibat Tel: 0478 211 4444 Ü478 21I4565 Dahili: 192
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Benzer İçerikler

Erbaa Barcist Tekstil - Konfeksiyon İşçisi Alımı
BARCİST TEKSTİL-SERDAR GÜLER Son Başvuru Tarihi: 07.03.2014 Meslek Bilgileri Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Konfeksiyon...
Erbaa Hazır Beton Çevre Mühendisi Alımı
ERBAA HAZIR BETON SAN. LTD.ŞTİ. Son Başvuru Tarihi: 04.07.2014 Genel Şartlar ve Notlar Erba Hazır Beton bünyesinde çalışacak, çevre mühendisi...
KKK Dikimevi Müd. İşçi Alım İlanı(24 Ocak 2013
KKK Dikimevi Müd. İşçi Alım İlanı(24 Ocak 2013) Kara Kuvetleri Komutanlığı Dikimevi Müdürlüğü 5 kesim, 2 el ve makine nakış teknisyeni, 3 makine...
Ondokuz Mayıs Belediye Başkanlığı Otobüs Şoförü Alımı - Kamu Personeli
Bu işgücü istemi, İŞKUR'un SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. ONDOKUZMAYIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Çİ) Son Başvuru...
HASSEN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ( KONFEKSİYON İŞCİSİ)
Bu işgücü istemi, İŞKUR'un TOKAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. HASSEN TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Son Başvuru...
Erbaa Megamar Market Kasiyer Alımı
MEGAMAR GIDA TİC.LTD.ŞTİ. Son Başvuru Tarihi: 12.07.2013 Meslek Bilgileri Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Kasiyer...
Taneks Tekstil - Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Alımı
Taneks Tekstil - Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Alımı İrtibat Bilgileri Adı Soyadı : TANEKS TEKSTİL Ünvanı : Telefon...
Aster Anadolu Tekstil - Endüstri Mühendisi Alımı
Aster Anadolu Tekstil - Endüstri Mühendisi Alımı Öğrenim Bilgileri En Az Öğrenim Seviyesi : Lisans Çalışma Adresi Bilgisi Yer : Yurtiçi...