Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Ekonomi ve Finans

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
14 Temmuz, 2011 - 16:00 -- erbaaliyiz

seçenek ticaret bankacılık yöntemleri

1950'den sonra Erbaa'da hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşandığı 1968'lere doğru "Toprak Sanayi'nin" yıldızı parlamaya başladığı 1973 yılında Tokat kalkınmada öncelikli iller arasına alınınca, bu durum bölgede birkaç yatırımcının ilgisini çekmiş, sonuçta küçük çaplı bir takım yatırımlar yapılmıştır. Bu Yatırımlar yerel ve bölgesel pazara yönelik taşa toprağa dayalı sanayi dallarında yoğunlaşmıştır. 1980'den sonra Samsun Erzurum karayolunun sağı ve soluna dizi dizi kiremit ve tuğla fabrikaları sıralanmaya başlanmıştır. Toprak sanayinin yanı sıra orman ürünlerine dayalı ahşap parke ve kereste fabrikaları da bu hızlı gelişmede yerini almıştır. Erbaa'da toprak, orman ve tekstil sanayinden başka çeşitli sanayi kolları da gelişme halindedir.

Tarım

Erbaa Tokat’ın en zengin ilçelerinden biridir. Fert başına düşen ortalama yıllık gelir Türkiye standartlarının altında değildir. Düşük gelirliler genellikle orman köylerinde oturan ailelerdir. İlçe merkezinde tarım ürünlerinin yanı sıra son 15 yıl içerisinde görülen sanayi patlaması, açılan irili ufaklı iş yerleri ilçenin gelir düzeyini yükseltmiş, ayrıca işsiz sayısını da aza indirmiştir. Eskiye göre Erbaa tarımda makineleşme ve modernleşmeye yönelmiştir. Sanayi ve ticarette serbest pazar imkanları sayesinde daha fazla üretim daha fazla kazanç imkanını yakalamıştır. İlçe ekonomisine en çok kazanç sağlayan sektörler tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarettir.Erbaa öteden beri bir tarım beldesidir. Gerek topraklarının hemen hemen her çeşit ürüne uygun olması, gerekse iklimin yumuşak olması ilçede her türlü tarımın yapılmasına olanak sağlamıştır.Tarım potansiyeli oldukça yüksek olan Erbaa, Tokat ilinin bitkisel değerlerinin %25’ni karşılamaktadır. Bu denli verimli topraklara sahip olan ilçede en çok tütün, üzüm, hububat, baklagiller, şeker pancarı, sebze seracılığı tarımı yapılmakta olup, ayrıca pamuk üretimine de uygun bir iklime ve toprağa sahiptir.Tarımda üretimi ve verimi artırmak amacı ile son yıllarda kaliteli tohum, fide ve fidan kullanımı yaygınlaşmış, yapılan çalışmalarda uygun ürün elde etme çalışmaları geliştirilmektedir. İlçede mevcut tarım alanlarının %64’ünde tahıl ekimi yapılmakta olup, 15000 ton ürün elde edilmektedir. En önemli ürün tütündür. Erbaa topraklarının yaklaşık 5000-6000 hektarı tütün için ayrılmıştır. Halk arasında “sarı elmas” olarak tanımlanan tütün, 1997 yılı itibari ile 8137 aile tarafından ekilmektedir. Alınan balya sayısı 197 335 adettir. Buradan da anlaşılan tütün Erbaa’nın en önemli geçim kaynağıdır. Diğer ürünler; şeker pancarı, ayçiçeği, karpuz, soğan, çilek, üzüm, ceviz, fındıktır.

Hayvancılık

İlçe, hayvancılık yetiştiriciliğine uygun bir konuma sahiptir. Çünkü yumuşak ikliminin yanında, yedi bin hektardan fazla çayır ve meralar oluşturmaktadır. Bu bakımdan hayvancılık, tarım ürünleriyle birlikte bölge insanının yaşayışında önemli bir yere sahiptir. Manda, sığır, koyun, keçi, at katır, eşek, köpek bölgedeki başlıca hayvan çeşitleridir. Son sayımlara göre; Erbaa’da merkez ve köyleriyle birlikte 35 bin dolayında sığır, 80 bin dolayında koyun varlığı tespit edilmiştir. Beslenen hayvanların hem gücünden, hem de et, süt, deri ve yün gibi çeşitli ürünlerinden yararlanılmaktadır.

   Erbaa İlçesi Orta Karadeniz Bölgesi iklimi ile İç Anadolu Bölgesi iklimi arasında bir geçiş iklimi gösterir.Kuzey Anadolu'nun dağ silsilesi burada etkisini kaybettiğinden ve Yeşilırmak havzasının batısında rutubetli rüzgarlara maruz kaldığından ılıman bir iklim hüküm sürmektedir.Bu nedenle kışlar yağışlı ve ılıktır. Mikro Klima özelliğine sahip İlçemizde, iklimin uygunluğu dolayısıyla narenciye dışında hemen hemen tüm ürünler yetişebilmektedir.

      Bunlardan başlıcaları; şeker pancarı, tütün, patates, domates, kuşburnu, ceviz, buğday, pirinç, her türlü sebze, meyve ve diğer tahıl ürünleridir. Son yıllarda bağcılık ve fındık dikiminde gelişmeler olmaktadır.

 - İlçemizde sulama amaçlı Sağ Sahil ve Erbaa Sulama Birlikleri mevcuttur.

- Bunun yanında göletler ve özel pompalar suretiyle sulama yapılmaktadır. (Sağ Sahil Sulama Birliği 1000 hektar, Erbaa Sulama Birliği 4.300 hektar)
 

Sanayi & Ticaret

    İlçemizde ana sanayi kolu toprak ve tekstildir. Bugüne kadar istihdamda lokomotif görev yapmakta olan tuğla ve kiremit sanayi, son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik duruma paralel olarak daralma göstermiştir. Mevcut 36 tuğla ve kiremit fabrikalarından 19 adeti şu an faal durumdadır. Kapasiteleri % 30 - % 40 civarındadır.

    Son yıllarda istihdam alanı olarak 1997 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesi önem kazanmakta olup, bugün itibariyle bünyesinde 6 tekstil, bir ambalaj fabrikası, 1 çelik eşya fabrikası ve 1 ekmek fabrikası olmak üzere 9 adet fabrika bulunmaktadır.

Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık olarak 1.215 işçi istihdam etmektedir.

    Bunların dışında şehrin muhtelif yerlerinde tekstil alanında faaliyet gösteren fabrika ve atölyelerin sayısı da 12’dir ve yaklaşık 3.000 işçi çalışmaktadır.

    Bunların yanında ilçemizde orman ürünlerine dayalı 10 adet parke fabrikası, 3 kireç sanayi ve 3 adet de un fabrikası mevcuttur.

    İlçe genelinde ise toplam fabrika sayısı 56’dır.

    İlçede ayrıca 1976 yılında kurulan ve 392 adet üyeye sahip Küçük Sanayi Sitesi de bulunmaktadır.

Meslek Odaları ve Bankalar

Kurumu / Ünvanı

Adı ve Soyadı

Telefon

Faks

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Gökalp COŞKUN

715 13 60

715 61 57

Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanlığı

Şinası KIRIMCA

715 10 78

715 10 78

Esnaf ve San. Krd. ve Kef. K.

Orhan ERKAN

715 11 46

715 78 60

Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Yavuz ÖNAL

715 27 83

715 29 99

Ziraat Odası

Arif Yılmaz KÖKSAL

715 49 72

716 14 54

Küçük Sanayi Sitesi Koop.

Mustafa KÖKLÜ

725 81 60

725 81 62

T.C.Ziraat Bankası Müdürü

Seyfi SATILMIŞ

715 11 61

715 11 61

Halk Bankası Müdürü

İbrahim NAYCİ

715 12 09

715 17 00

Vakıflar Bankası

Murat ÜNLÜ

715 99 55 

 

İş Bankası Müdürü

Koray GÜRLEYÜK

715 12 27

715 12 27

Akbank Müdürü

Ali Fuat KARABACAK

715 18 61

715 58 14
715 32 97

Şekerbank Müdürü

Bülent AÇIKGÖZ 

715 74 24

 

Garanti Bankası Müdürü

Cüneyt ERSOY 

715 21 09

 

Denizbank

Yunus DEMİRCİ 

715 30 80

 

HSBC Bank

Murat TAŞKIN 

715 36 46 

 

Benzer İçerik: