Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Erbaa Çamdibi Kilise Suyu Resimleri

Erbaa Çamdibi Kilise Suyu...

Geliğin (Çamdibi) Köyünün bir kilometre kadar aşağısında bir kaynak suyudur. içinde bir değirmen döndürecek kadar su çıkmaktadır. suyu gayet berrak ve temizdir. Gözenin bulunduğu kısmın önü açık, yanları büyük dikdörtgen şeklinde taşlardan, iç kısmı ise tuğlalardan örülürdür. Üzeri kubbemsi kargir bir yapıyla örtülmüş, ön tarafı suyun akışına göre düzenlenmiştir. Yapı tarzına bakıldığında içteki suyun ustaca toplanarak büyük bir kaynak şekline dönüştürüldüğü,toplanan bu suyun içme ve arazi sulamada kullanıldığı sanılmaktadır.

Eskiden, önünde demir kapısı olduğu söylenen bu suyun, Roma dönemi kaynak tapınaklarından olduğu da sanılmaktadır. Çünkü Roma dönemiyle ilgili eserlerde; Roma İmparatorluk çağı tapınaklarından bazılarının doğrudan doğruya kaynak tapınakları olduğu belirtilmektedir. Buna göre; bu tapınaklarda özellikle su kaynağı, yapının içindedir. Küçük bir kapıyla dışarıya açılmakta olan kaynak mağaranın, törenlerde özel bir yeri vardır. Ancak bu yapının Bizans dönemine ait olduğunu söyleyenler de az değildir.

Kilise Suyu kaynağından çıkan su Çamdibi Köyü arazi sulamasında kullanılmaktadır. Yatırım ve Çalışmalar menüsünde açıklandığı üzere suyun toprak olan arkları 2007 yılında Dünya Bankası Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında Tokat İl Özel İdare destekli Erbaa Kaymakamlığınca 10 km lik beton kanal yapılmıştır.

Daha Büyük Görüntüle